Skolor

Skolmaten engagerar många – för att kunna garantera en hög och jämn kvalitet finns framtagna riktlinjer för kosten i skolan och förskola. Förskolan har enligt läroplanen uppdraget att lägga en grund för barnens livslånga lärande. Mätta barn som får bra mat regelbundet lär sig lättare. Den som är hungrig har svårt att koncentrera sig.
Bra matvanor bevarar och främjar god hälsa.
Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs, därför är det mycket viktigt att den mat som serveras är god, näringsrik och att den följer livsmedelslagens krav. Måltiderna ska vara väl sammansatta och följa Svenska näringsrekommendationer.
Vi hjälper förskolechefer och rektorer att säkerställa att dessa riktlinjer följs.
Vi erbjuder bra priser utan att kompromissa på kvalitét.
Vår mat tillagas så nära inpå serveringstillfället som möjligt i kök som är anpassade för att uppfylla era krav och önskemål. Varje dag serveras ca 2000 portioner ifrån vårt kök.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur ett samarbete med oss kan se ut.
Hasse ( VD)

042-201642

info@kavalleristen.se